Prices of Today
તારીખ : 20-10-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 

બટાટા - 450.00 , 650.00 | ટમેટા - 500.00 , 700.00 | સુરણ - 400.00 , 600.00 | કોથમરી - 700.00 , 1000.00 | મુળા - 200.00 , 400.00 | રીંગણા - 160.00 , 300.00 | કોબીજ - 450.00 , 750.00 | ફુલાવર - 400.00 , 600.00 | ભીંડો - 240.00 , 360.00 | ગુવાર - 700.00 , 1000.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 500.00 | વાલોળ - 600.00 , 800.00 | ગીલોડા - 230.00 , 400.00 | દૂધી - 240.00 , 360.00 | કારેલા - 300.00 , 450.00 | તુરીયા - 500.00 , 700.00 | પરવર - 400.00 , 650.00 | કાકડી - 430.00 , 550.00 | ગાજર - 200.00 , 400.00 | ગલકા - 250.00 , 400.00 | મેથી - 600.00 , 800.00 | વાલ - 700.00 , 1000.00 | ડુંગળી લીલી - 400.00 , 700.00 | આદુ - 500.00 , 800.00 | મરચા - લીલા - 600.00 , 850.00 | હળદર - લીલી - 400.00 , 650.00 | મકાઇ - લીલી - 140.00 , 280.00 | લીંબુ - 300.00 , 600.00 |

ઈ- ગવર્નન્સ

 
શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિનાં તમામ વિભાગોને કોમ્પ્યુટરાઇઝડ કરી પેપર લેસ કામગીરી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે.
 
લાયસન્સદારોની તમામ પ્રકારની માહિતી એકત્ર કરી સરકાર શ્રી દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ ફોટોગ્રાફ સહિતના લાયસન્સ મિલકતના ભાડા વસુલાત વિભાગની કામગીરી કોમ્પ્યુટરાઇઝડ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં વસુલ કરવમાં આવતી માર્કેટ શેષ ફી, ભાડા વસુલાત ની રસીદ વિ.કોમ્પ્યુટરાઇઝડ કરવામાં આવેલ છે. જેના થકી લાયસન્સ રજીસ્ટર, ભાડા વસુલાત રજીસ્ટર, માર્કેટ શેષ ફી રજીસ્ટર વિ.રજીસ્ટરોના પ્રિન્ટીંગ ખર્ચ બચવા પામેલ છે.